De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 juni 2009

Welke patiënten komen in aanmerking voor een zorgtraject diabetes type 2?

Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden.

Globaal gezien zijn er 2 categorieën:

 • criteria die specifiek zijn naargelang het een zorgtraject is voor chronische nierinsufficiëntie of voor diabetes type 2
 • daarnaast zijn er ook andere voorwaarden.

Criteria voor diabetes type 2

Inclusiecriteria

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag
 • onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt.

Exclusiecriteria (vóór de start van een zorgtraject)

 • type 1 diabetes
 • zwangerschap of zwangerschapswens
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag.

Andere voorwaarden

!Wat verandert

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 juni 2009

 • ondertekening van het zorgtrajectcontract naar aanleiding van een raadpleging bij huisarts en specialist
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • per jaar minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of bezoek)
 • per jaar minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 kan ondertekenen)
  Indien de patiënt, in de loop van zijn zorgtraject diabetes, gehospitaliseerd wordt komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens zijn hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist

! Wat verandert niet

 • de inclusie- en exclusiecriteria blijven ongewijzigd
 • de ondertekening van het zorgtrajectcontract moet nog steeds gebeuren naar aanleiding van een raadpleging bij de huisarts en de specialist
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald