De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 juni 2009

U hebt diabetes type 2

Hoe van een zorgtraject genieten?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden. Spreek erover met uw arts.

Medische voorwaarden

U kan een zorgtraject aangaan indien u diabetes type 2 hebt en indien

 • u momenteel een insulinebehandeling met 1of 2 insuline-injecties per dag volgt
 • de behandeling met tabletten onvoldoende is: een insulinebehandeling valt te overwegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien

 • u zwanger bent (of een zwangerschapswens hebt)
 • u diabetes type 1 hebt
 • u niet op raadpleging kan gaan

Andere voorwaarden

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen
  Indien u, in de loop van uw zorgtraject diabetes gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd door een specialist tijdens uw hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist

! Wat verandert

Tot nu toe moest u, om van de voordelen van het zorgtraject te genieten, minstens 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en minstens 1 maal per jaar uw specialist.

Voortaan, en met terugwerkend effect vanaf 1 juni 2009, komen de bezoeken van uw huisarts ( in uw thuissituatie) ook in aanmerking om uw voordelen van het zorgtraject te behouden. Met andere woorden: indien u , in de loop van uw zorgtraject (en dit vanaf 1 juni 2009) u niet meer kunt verplaatsen, kunt u de voordelen van uw zorgtraject behouden met 2 bezoeken van uw huisarts per jaar.

! Wat verandert niet

 • de medische voorwaarden blijven ongewijzigd
 • u moet nog steeds uw zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en bij uw specialist
 • u moet ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald