De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 juni 2009

U hebt een chronische nierinsufficiëntie

Hoe van een zorgtraject genieten?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden. Spreek erover met uw arts.

Medische voorwaarden

U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

 • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

en /of

 • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

U moet

 • ouder dan 18 jaar zijn
 • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn op raadpleging te gaan

Andere voorwaarden

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen
  • Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist
  • Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens uw hospitalisatie in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse gestart bent, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist

! Wat verandert

Tot nu toe moest u minstens 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en minstens 1 maal per jaar uw specialist om van de voordelen van het zorgtraject te genieten.

Voortaan, en met terugwerkend effect vanaf 1 juni 2009, komen de bezoeken van uw huisarts (in uw thuissituatie) ook in aanmerking om uw voordelen van het zorgtraject te behouden. Met andere woorden: indien u , in de loop van uw zorgtraject (en dit vanaf 1 juni 2009) u niet meer kunt verplaatsen, kunt u de voordelen van uw zorgtraject behouden met 2 bezoeken van uw huisarts per jaar.

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, bent u niet meer verplicht op raadpleging te gaan bij uw specialist.
Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse gestart bent, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist
Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens uw hospitalisatie in aanmerking als raadpleging bij de specialist

! Wat verandert niet

 • de medische voorwaarden blijven ongewijzigd
 • u moet nog steeds uw zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en bij uw specialist
 • u moet ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen (tenzij u hemodialyse gestart bent )
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald